Troška informací

 

2011 - 2014 

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara ,obor Design kovu a šperku - titul bakalář umění

2009 - 2011

SPŠ a VOŠT Brno Sokolská, obor Plošné a plastické rytí - zakončeno maturitní zkouškou

2005 - 2009  

SPŠ a VOŠT Brno Sokolská, obor Umělecké zámečnictví a kovářství - zakončeno maturitní zkouškou